Începand cu dată de 1 Aprilie 2022
CreativArt® este marcă înregistrată sub nr: 186724 a PRODUS ÎN SIBIU SRL.
Orice utilizare a denumirii fie  este vorba de forma actuală,
ușor modificată, sinonime, abrevieri sau traduceri în alte limbi, precum și a logo-ului de către orice altă persoană fizică sau juridică este interzisă.
Încălcarea acestor aspecte se pedepsește conform legislației în vigoare a statului Român.
LEGE nr. 84/98 privind mărcile și indicațiile geografice

Produsele si serviciile vizate ca fiind protejate le regasiti aici !